Kausimaksutuki

 

HALKIAN ALKU Ry Kausimaksutuki

 

Halkian Alku Ry:llä on ’rahasto’, josta voidaan hakemusta vastaan kattaa vähävaraisten perheiden lasten jalkapalloharrastusta. Joukkueenjohtajat yhdessä rahastonhoitajien kanssa vastaavat joukkueissa siitä, että tukimahdollisuus on perheiden tiedossa. Tukihakemukset käsittelee luottamuksellisesti seuran sihteeri ja rahastonhoitaja sekä pelaajan joukkueen edustaja (jojo t. rahastonhoitaja). Tukihakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa.

 

TUEN haun kriteerit ovat seuraavat:

  1. Joukkue on tehnyt seuran edellyttämän budjetin
  2. Tukea annetaan vain alaikäiselle lapselle (alaikäiseksi katsotaan pelaaja, joka on koko kauden alle 18 -vuotias)
  3. Perheen taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että tuki tulee tarpeeseen
  4. Tuen suuruus voi olla maksimissaan 50% joukkueen koko vuoden budjetoiduista kausimaksuista, mutta kuitenkin vähintään 20 %.
  5. Tuki edellyttää, että pelaaja sitoutuu koko kaudeksi joukkueen toimintaan
  6. Tukea haetaan oheisella lomakkeella.

 

TUEN maksaminen:

 

  1. Tuki maksetaan seuralta joukkueelle, kun pelaajan perhe on huolehtinut oman osuutensa kausimaksusta joukkueelle.
  2. Tuki voidaan periä takaisin, mikäli pelaaja lopettaa joukkueessa / tai siirtyy toiseen joukkueeseen ennen kauden päättymistä.
  3. Tuki voidaan periä takaisin, mikäli selvästi havaitaan, että hakulomakkeella on annettu virheellistä tietoa.

 

HUOM! tukea ei voida myöntää, mikäli ’rahastossa’ ei ole riittävästi rahaa. Rahastonkäytöstä raportoi seuran johtokunnalle seuran rahastonhoitaja.

TUKI HAETAAN LOMAKKEELLA, joka löytyy seuran nettisivuilta. Täytetty lomake toimitetaan omalle joukkueenjohtajalle tai rahastonhoitajalle.

 Halkian Alku Ry lomake kausimaksutuen hakemiseen.docx (31 kB)
Tällä lomakkeella haetaan kausimaksutukea. (word dokumentti)
 Halkian Alku Ry lomake kausimaksutuen hakemiseen.pdf (47 kB)
Tällä lomakkeella haetaan kausimaksutukea. (pdf dokumentti)